* HOME *

   

Kompletní výsledky I. ligy AHbK 2010/2011

   
1. kolo (2.-3.10.)
KN Interiery-Elephants 1:9
Plav B-Včelná 7:3
RapidRegina-Samson 7:2
Zavadilka-Lafeta 1:4
Hurican-Stoupa 9:5
Čejkovice B-D. Voda B 0:2
2. kolo (9.-10.10.)
D. Voda B-Zavadilka 8:3
Stoupa-Čejkovice B 0:10
Plav B-Lafeta 10:2
Včelná-KN Interiery 2:4
Samson-Hurican 4:7
Elephants-RapidRegina 2:3
3. kolo (16.-17.10.)
KN Interiery-Plav B 4:2
RapidRegina-Včelná 8:1
Zavadilka-Stoupa 7:4
Lafeta-D.Voda B 7:2
Hurican-Elephants 3:8
Čejkovice B-Samson 9:1
     
4. kolo (23.-24.10.)
KN Interiery-RapidRegina 3:6
Stoupa-Lafeta 2:4
Plav B-D. Voda B 9:4
Včelná-Hurican 7:5
Samson-Zavadilka 0:4
Elephants-Čejkovice B 1:8
5. kolo (30.-31.10.)
D. Voda B-Stoupa 19:3
RapidRegina-Plav B 6:1
Zavadilka-Elephants 4:6
Lafeta-Samson 18:2
Hurican-KN Interiery 4:9
Čejkovice B-Včelná 5:2

6. kolo (6.-7.11.)
KN Interiery-Čejkovice B 3:11
Plav B-Stoupa 8:0
RapidRegina-Hurican 3:0
Samson-D. Voda B 1:12
Včelná-Zavadilka 4:5
Elephants-Lafeta 3:5

     

7. kolo (13.-14.11.)
D. Voda B-Elephants 12:3
Stoupa-Samson 12:3
Zavadilka-KN Interiery 3:1
Lafeta-Včelná 8:5
Hurican-Plav B 3:6
Čejkovice B-RapidRegina 4:7

8. kolo (20.-21.11.)
KN Interiery-Lafeta 4:7
Plav B-Samson 11:2
RapidRegina-Zavadilka 4:3
Včelná-D. Voda B 5:5
Elephants-Stoupa 2:8
Hurican-Čejkovice B 2:12

9. kolo (27.-28.11.)
D. Voda B-KN Interiery 7:4
Stoupa-Včelná 6:2
Lafeta-RapidRegina 4:1
Zavadilka-Hurican 2:3
Samson-Elephants 5:8
Čejkovice B-Plav B 2:4

     

11. kolo (4.-5.12.)
D. Voda B-Hurican 5:2
Stoupa-RapidRegina 7:11
Lafeta-Čejkovice B 3:5
Zavadilka-Plav B 2:13
Samson-KN Interiery 1:12
Elephants-Včelná 6:7

10. kolo (11.-12.12.)
KN Interiery-Stoupa 4:4
Plav B-Elephants 7:3
Včelná-Samson 5:1
RapidRegina-D. Voda B 5:0
Hurican-Lafeta 2:5
Čejkovice B-Zavadilka 4:1
 

12. kolo (18.-19.12.)
Stoupa-Hurican 4:4
D. Voda B-Čejkovice B 1:7
Lafeta-Zavadilka 12:1
Včelná-Plav B 5:5
Samson-RapidRegina 2:11
Elephants-KN Interiery 4:1

20. kolo (8.-9.1.)
KN Interiery-D. Voda B 1:2
Plav B-Čejkovice 6:3
RapidRegina-Lafeta 4:2
Včelná-Stoupa 13:3
Elephants-Samson 9:2
Hurican-Zavadilka 5:2
21. kolo (15.-16.1.)
Stoupa-KN Interiery 1:2
D. Voda B-RapidRegina 1:4
Lafeta-Hurican 8:3
Zavadilka-Čejkovice B 2:1
Elephants-Plav B 3:9
Samson-Včelná 4:5
     

22. kolo (22.-23.1.)
KN Interiery-Samson 9:1
Plav B-Zavadilka 8:3
Včelná-Elephants 4:6
RapidRegina-Stoupa 12:5
Hurican-D. Voda B 6:2
Čejkovice B-Lafeta 7:2

13. kolo (29.-30.1.)
KN Interiery-Včelná 6:3
RapidRegina-Elephants 3:1
Zavadilka-D. Voda B 3:5
Lafeta-Plav B 4:3
Hurican-Samson 7:2
Čejkovice B-Stoupa 5:0

14. kolo (5.-6.2.)
D. Voda B-Lafeta 2:2
Stoupa-Zavadilka 5:2
Plav B-KN Interiery 4:2
Včelná-RapidRegina 3:2
Samson-Čejkovice B 0:8
Elephants-Hurican 0:2

     
15. kolo (12.-13.2.)
D. Voda B-Plav B 1:4
RapidRegina-KN Interiery 8:5
Zavadilka-Samson 4:3
Lafeta-Stoupa oboustranná kontumace 0:5
Hurican-Včelná 4:2
Čejkovice B-Elephants 6:3
16. kolo (19.-20.2.)
Stoupa-D. Voda B 3:9
KN Interiery-Hurican 4:5
Plav B-RapidRegina 9:3
Včelná-Čejkovice B 3:7
Samson-Lafeta 3:8
Elephants-Zavadilka 6:7

17. kolo (26.-27.2.)
Stoupa-Plav B 0:5 kont.
D. Voda B-Samson 6:1
Lafeta-Elephants 0:5 kont.
Zavadilka-Včelná 9:1
Hurican-RapidRegina 3:16
Čejkovice B-KN Interiery 11:2

     

19. kolo (5.-6.3.)
D. Voda B-Včelná 4:2
Stoupa-Elephants 4:6
Lafeta-KN Interiery 9:6
Zavadilka-RapidRegina 1:4
Samson-Plav B 2:16
Čejkovice B-Hurican 5:1

18. kolo (12.-13.3.)
KN Interiery-Zavadilka 7:4
Plav B-Hurican 4:4
RapidRegina-Čejkovice B 2:5
Včelná-Lafeta 2:5
Samson-Stoupa 5:1
Elephants-D. Voda B 5:6

 

© 2011 by Petr Kopic